20LAT
DZIAŁALNOŚCI
30LOKALIZACJI
W POLSCE
100DZIECI
W OPIECE CAŁODOBOWEJ
500ZAWODNIKÓW
AKADEMII SPORTU PROGRES
1000ROZMÓW
TERAPEUTYCZNYCH / m-c
1500DZIECI
NA ZAJĘCIACH DZIENNIE
1% podatku close