O nas

SIEMACHA łączy wiele placówek w jeden organizm o zróżnicowanej ofercie. Trzy filary działalności Stowarzyszenia – wychowanie, sport i terapia – wzajemnie na siebie oddziałują, a placówki połączone w jeden system zapewniają wszechstronną pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Od 30 lat prowadzimy 18 specjalistycznych placówek dla blisko 2 500 podopiecznych. W placówkach całodobowych SIEMACHA Spot 24/7, pozbawione opieki rodziców dzieci znajdują drugi dom. Placówki dzienne SIEMACHA Spot to tzw. nowoczesne podwórka, przestrzeń warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych, zajęć sportowych, spotkań z drugim człowiekiem.

Od 2018 roku SIEMACHA angażuje się we wsparcie seniorów prowadząc kluby aktywności osób powyżej 60. roku życia – SIEMACHA Spot Nestor i rodziców małych dzieci – SIEMACHA Spot Parent.

Prowadzimy również trzy nowoczesne centra sportowe Com-Com Zone, Centrum Sportów Konnych oraz, pod nazwą Krakowski Instytut Psychoterapii, ośrodki poradnictwa i terapii.

Naszą misją jest tworzenie otwartych, zasobnych i uczących się społeczności opartych na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.

W działalności łączymy to, co najważniejsze w rozwoju każdego człowieka: wychowanie, sport i terapię. Wychowanie, dzięki dopełnieniu przez sport i terapię, zwiększa potencjał i efektywność. Sport, w kontekście wychowania i terapii, odzyskuje funkcję edukacyjną. Terapia natomiast, poprzez bliskość wychowania i sportu, staje się bardziej przystępna i wolna od piętnujących stereotypów.

SIEMACHA
Spot

Nowoczesne podwórka - przestrzeń bezpłatnych warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych, zajęć sportowych, spotkań z drugim człowiekiem.

Więcej

SIEMACHA
Spot/24

8 placówek całodobowych, w których pozbawione opieki dzieci odnajdują drugi dom.

Więcej

SIEMACHA
Therapy

2 ośrodki wsparcia terapeutycznego i psychologicznego prowadzone przez SIEMACHĘ pod nazwą Krakowski Instytut Psychoterapii.

Więcej

SIEMACHA
Sport

4 wielofunkcyjne obiekty sportowe, profesjonalna akademia sportu dla dzieci i  młodzieży oraz Centrum Sportów Konnych.

Więcej

SIEMACHA
Spot Nestor

5 klubów aktywności seniorów i projekty łączące pokolenia

Więcej

SIEMACHA
Spot Parent

2 Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3

Więcej

Stowarzyszenie zatrudnia ponad 400 pracowników (w tym ponad 200 etatowych), działa w 30 lokalizacjach w Polsce. Główna siedziba organizacji znajduje się w Krakowie, w historycznej kamienicy przy ul. Długiej 42, w której w 1886 roku ks. Kazimierz Siemaszko CM założył „Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców”. Tradycja zapoczątkowana pod koniec XIX wieku przez wybitnego pedagoga i działacza społecznego, ks. Siemaszko, dała w 1993 roku początek naszej działalności.

Rozwój SIEMACHY opiera się na rosnącym zapotrzebowaniu współczesnego świata na budowanie nowoczesnych systemów pomocy społecznej, upowszechnianiu się idei przedsiębiorczości społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz tzw. przywództwa 2.0 (ESG), ściśle powiązanego z odpowiedzialnością za otoczenie, w którym działają firmy.

Skip to content