SIEMACHA bez barier

Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich placówkach Stowarzyszenia jest celem nowego, realizowanego pod patronatem Grupa TAURON, projektu pn. SIEMACHA bez barier.

Rozpoczęte w kwietniu br. działania dotyczą przede wszystkim modernizacji ośrodka w Odporyszowie, w którym liczba dzieci mających problemy ze swobodnym poruszaniem się jest największa. Wszystkie drzwi w placówce dziennej i całodobowej (domu dziecka) zostały poszerzone w taki sposób, by można było się w nich swobodnie poruszać, także osobom na wózkach inwalidzkich. Został również wybudowany specjalny podjazd prowadzący do przestrzeni wspólnej i jadalni. Dla osób niepełnosprawnych zostały dostosowane także łazienki.

– Jako jedyna spółka w branży energetycznej mamy spójny program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób chorych, wykluczonych społecznie lub cyfrowo – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Dlatego wspieramy Stowarzyszenie SIEMACHA w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. SIEMACHA bez barier, to nowa idea, polegająca na dostosowaniu placówek SIEMACHY do potrzeb ich podopiecznych – dodaje prezes TAURONA.

Modernizacja placówek w Odporyszowie jest pierwszym krokiem w zakresie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w całej SIEMASZE.

Skip to content