Czytanie

W naszej działalności łączymy to, co najważniejsze w rozwoju każdego człowieka: wychowanie, sport i terapię. Wychowanie, dzięki dopełnieniu przez sport i terapię, zwiększa potencjał i efektywność. Sport, w kontekście wychowania i terapii, odzyskuje funkcję edukacyjną. Terapia natomiast, poprzez bliskość wychowania i sportu, staje się bardziej przystępna i wolna od piętnujących stereotypów.

Naszym celem jest wspieranie w rozwoju osobistym, niwelowanie deficytów i rozwijanie potencjału młodych ludzi. Współpracujemy z dziećmi i młodzieżą budując przestrzeń do twórczego działania, której często brakuje w ich środowiskach domowych czy osiedlowych.

SIEMACHA Spot 24/7

Domy, w którym dzieci uczą się najprostszych rzeczy, nawiązują przyjaźnie, rozwijają pasje, nadrabiają zaległości w nauce. A przede wszystkim czują się docenione, słuchane i bezpieczne. Prowadzimy osiem placówek całodobowych SIEMACHA Spot 24/7, w których przebywają dzieci niemogące pozostać po opieką swoich rodziców.

Więcej
Skip to content