Czytanie

SIEMACHA dla Seniorów

Stowarzyszenie SIEMACHA to od lat już nie tylko opieka nad dziećmi. Nasze Centra Aktywności Seniorów dla osób powyżej 60. roku życia tworzą zintegrowaną społeczność, w której każdy czuje się potrzebny. Prowadzimy zajęcia ruchowe, artystyczne i projekty edukacyjne.

Spadek kondycji psychofizycznej i pogłębione osamotnienie to jedne z głównych efektów pandemii COVID-19 obserwowanych wśród polskich seniorów. Jak pokazuje badanie Instytutu Polityki Senioralnej, niemal 60% respondentów zadeklarowało, że ich stan psychiczny jest gorszy, niż przed pandemią. Blisko połowa seniorów ograniczyła w tym czasie relacje społeczne, a co trzeci odczuwał stres emocjonalny.

 

Potrzeba kontaktu i okno na świat

W Polsce nawet do 1 miliona osób pozostaje w stanie izolacji społecznej, objawiającej się utrzymywaniem bardzo ograniczonych relacji z innymi ludźmi, często żyjąc samotnie w swoich mieszkaniach i domach. Dlatego powstał projekt utworzenia społeczności SIEMACHA Spot Nestor dla osób powyżej 60. roku życia. Seniorzy znajdują w Spotach aktywności takie jak zajęcia sportowe – aqua aerobik, jogę, mobility, gimnastykę rehabilitacyjną, warsztaty taneczne i edukacyjne: język angielski, zajęcia komputerowe, krawieckie, rękodzieło i zajęcia muzyczne. Przede wszystkim jednak jest to dla nich możliwość nawiązywania wartościowych relacji i przyjaźni.

Naszym celem jest poprawa jakości życia seniorów. Poprzez odpowiednie formy zajęć i aktywności rozbudzamy zainteresowania, oferujemy możliwość rozwoju i tworzymy zintegrowaną społeczność, w której każdy ma poczucie nie tylko spełnienia, ale również bycia potrzebnym innym.

Mnoży się magia, kiedy miejsca opieki dla dzieci i seniorzy dzielą jeden dach.

Tak zdarza się w Siemasze. Seniorzy są bardzo ważną częścią naszej społeczności. Odwiedzają domy dziecka, pomagają w zajęciach, razem z najmłodszymi gotują, robią prace plastyczne, czytają książki. Dzielą się uśmiechem i ogromną troską.

SIEMACHA Spot Nestor
Placówki

SIEMACHA Spot Nestor

Kraków, Długa 42

Więcej

SIEMACHA Spot Nestor

Kraków, Ptaszyckiego 6

Więcej

SIEMACHA Spot Nestor

Kraków, Facimiech 32

Więcej

SIEMACHA Spot Nestor

Tarnów, XVI Pułku Piechoty 12

Więcej

SIEMACHA Spot Nestor

Kraków, Bonarka City Center

Więcej
Skip to content