Drugi dom SIEMACHA

SIEMACHA Dzieciom z Ukrainy

Nasza pomoc zaczęła się dawno temu. W lutym 2022 roku rozpoczął się jej nowy rozdział.

Stowarzyszenie SIEMACHA jest zaangażowane w pomoc Ukrainie od wybuchu wojny w Donbasie w 2014 roku. Już wtedy współorganizowaliśmy zbiórki pieniędzy i sprzętu medycznego dla szpitali oraz pobyty rehabilitacyjne dla żołnierzy ukraińskich w Odporyszowie. Polsko-ukraińską wymianę młodzieży uczyniliśmy stałym elementem naszej działalności.

Z początkiem marca 2022 roku rozpoczęliśmy systemową aktywność na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. W partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie uruchomiliśmy trzy placówki dla 1000 uchodźców zapewniając im nocleg, wyżywienie, pomoc medyczną i opiekę nad dziećmi.

Wszystkie placówki dzienne przyjmują dzieci w wieku szkolnym, zapewniając im specjalistyczną opiekę pedagogów, terapeutów, wyżywienie, pomoc prawną, edukacyjną i rzeczową a także kreatywne środowisko rówieśników.

Obecnie w placówkach SIEMACHY znajduje się ponad 500 dzieci z Ukrainy.

Wspólnie z konsulem honorowym Ukrainy w Tarnowie cały czas organizujemy pobyty rehabilitacyjne dla weteranów wojennych i ich rodzin. Pomagamy również w organizacji pomocy humanitarnej.

Przywrócić dzieciństwo

Nadzwyczajne okoliczności okrutnej wojny sprawiły, że w ciągu 24 godzin w Odporyszowie została zorganizowana placówka całodobowa dla sierot z oddalonego o 1200 km Chersonia. Dzieci jechały do nas tydzień. W marcu 2023 roku, po kilku miesiącach generalnej przebudowy placówki, udostępniliśmy kolejne pokoje dla wymagających opieki rodzin z Ukrainy.

Głównym partnerem projektu modernizacji ośrodka jest EKIPA HOLDING SA, która powstała z inicjatywy najbardziej znanych i wpływowych influencerów w Polsce.

Sprzeciwiając się agresji Rosji przeciwko Ukrainie połączyliśmy swoje siły, aby pomóc tym, którzy tego potrzebują. W tym celu założyliśmy zbiórkę. Dzięki hojności i pomocy darczyńców oraz partnerów akcji, w ramach zrzutki udało nam się zebrać ogromną kwotę. Zdecydowaliśmy się na realną, długoterminową i skuteczną pomoc najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom, które szukają schronienia w Polsce – podkreśla Łukasz Wojtyca, youtuber, influencer, współzałożyciel EKIPA HOLDING SA.

W imieniu Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie składam serdecznie podziękowania za okazane serce i wieloletnie zaangażowanie SIEMACHY w organizację pomocy ukraińskim dzieciom, żołnierzom oraz ich rodzinom poszkodowanym w barbarzyńskiej wojnie, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie w 2014 roku.

W tym szczególnie trudnym czasie dla naszej Ojczyzny, kiedy wyjazd dzieci jest koniecznym krokiem dla ochrony ich życia, pomoc każdego pracownika Stowarzyszenia SIEMACHA jest bezcenna.

Wiaczesław Wojnarowśkyj
Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie

Temat wojny w Ukrainie jest dla bardzo ważny. W 2022 roku odwiedził nas Eamon Gilmore, przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka. W trakcie panelu dyskusyjnego rozmawialiśmy na temat systemowej pomocy uchodźcom, w tym przede wszystkim dzieciom.

Sami nie moglibyśmy realizować naszych działań na rzecz Ukrainy. Wiele akcji możliwych jest dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. www.unicef.orgwww.krakow.plngo.krakow.pl

Skip to content