Historia

ks. Kazimierz Siemaszko CM

Nazwa Stowarzyszenia wywodzi się od nazwiska ks. Kazimierza Siemaszki CM.

1886

Ks. Siemaszko zakupił budynek przy ul. Długiej 38 (obecnie Długa 42) w Krakowie, gdzie stworzył Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców.

1954

Zakład został przejęty przez komunistyczne władze.

1991

Nieruchomość przy ul. Długiej 42 po 37 latach zwrócono prawowitym właścicielom.

2.10.1993

Kard. Franciszek Macharski uroczyście otworzył placówkę dla potrzebujących pomocy dziewcząt
i chłopców w wieku szkolnym.

2003

Utworzono Stowarzyszenie
"U Siemachy", które prowadziło pięć oddziałów Dziennego Ośrodka Socjoterapii "U Siemachy".

2005

Powstanie pierwszej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2006

Powstanie pierwszej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

2006

Utworzenie pierwszej placówki terapeutycznej pod nazwą Krakowski Instytut Psychoterapii.

2008

Otwarcie pierwszego obiektu sportowego Centrum Rozwoju Com -Com Zone.

2010

Otwarcie pierwszej w Polsce specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w galerii handlowej.

2010

Decyzja o zmianie nazwy ze Stowarzyszenia "U Siemachy", na Stowarzyszenie SIEMACHA.

2012

Zmiana nazewnictwa placówek dziennych na Spot oraz całodobowych na Spot 24/7.

2014

Otwarcie Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie.

2018

Powstanie placówek dla seniorów SIEMACHA Spot Nestor oraz placówek dla rodzin z dziećmi do lat 3 SIEMACHA Spot Parent.

Skip to content