SIEMACHA Spot Nestor
Kraków, Facimiech 32

Koordynator Placówki

Alicja Zachwieja
a.zachwieja@siemacha.org.pl
+48 882 069 407

Harmonogram zajęć

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa
www.ngo.krakow.pl www.krakow.pl

Skip to content