SIEMACHA Spot Nestor
Kraków, Bonarka City Center

Koordynator placówki

Weronika Kulczycka
w.kulczycka@siemacha.org.pl
+48 607 552 425

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa
www.ngo.krakow.pl www.krakow.pl
harmonogram

Skip to content