Aktualności

28 / 06 / 2023

Statuetka dla prezydenta

W jubileuszowym roku SIEMACHY, właścicielem statuetki potwierdzającej honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu,  został prof. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa. 

CZYTAJ WIĘCEJ

17 / 05 / 2023

Majówka na Litwie

Dzisiejsza SIEMACHA ma swoje korzenie  w nieistniejącej już wsi Dyskajmie (obecnie część Betygoły, Litwa), w której w 1847 roku urodził się ksiądz Kazimierz Siemaszko CM, polski prezbiter katolicki, misjonarz św. Wincentego a Paulo, pedagog, wychowawca i działacz społeczny.

CZYTAJ WIĘCEJ

22 / 02 / 2023

Sanah i charytatywny Bankiet dla Siemachy

Były uwielbiane przeboje w orkiestrowych aranżacjach, wspólne śpiewanie i bezwarunkowa miłość publiczności. W minioną niedzielę Sanah zaprosiła na muzyczną ucztę krakowskie Stowarzyszenie SIEMACHA. Na charytatywnym koncercie największej polskiej artystki gościło blisko dwa tysiące wychowanków i przyjaciół SIEMACHY.

CZYTAJ WIĘCEJ

22 / 02 / 2023

22 grudnia 2022 po raz kolejny odbył się Wieczór Kolęd 2022

Co roku podopieczni, przyjaciele i partnerzy SIEMACHY spotykają się przy największym w Polsce wigilijnym stole. W każdej edycji Wieczoru bierze udział ponad 800 osób, a główny punkt wydarzenia stanowi wspólne kolędowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ

20 / 02 / 2023

Wyjazd do Pragi laureatów SREBRNEJ SIEMACHY

W dniach 15–18 wrze­śnia lau­re­aci nagrody SREBRNA SIEMACHA mieli oka­zję zoba­czyć piękną Pragę. Ten inten­sywny czas zapew­nił nam wiele pozy­tyw­nych wra­żeń, pozna­li­śmy histo­rię i kul­turę sto­licy Czech, mogli­śmy skosz­to­wać lokal­nych przy­sma­ków. Zwie­dzi­li­śmy magiczne zakątki Pragi, Oło­muńca i maje­sta­tyczną kate­drę w Kut­nej Horze.

Na prze­kór jesien­nej aurze humory dopi­sy­wały wszyst­kim, a wspól­nie spę­dzone chwile, cudowne widoki i nowe przy­jaź­nie zostaną z nami na zawsze. Dzię­ku­jemy bar­dzo, to był dla nas nie­zwy­kły czas i wyjąt­kowe wyróż­nie­nie.

CZYTAJ WIĘCEJ

28 / 06 / 2022

Gala podsumowująca rok 2022

Ponad 150 osób - podopiecznych, wolontariuszy, pracowników SIEMACHY wzięło udział w Gali podsumowującej działalność placówek statutowych Stowarzyszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

05 / 06 / 2022

XIX Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów

W niedzielę 5 czerwca uroczyście otworzyliśmy XIX Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów, który organizujemy po raz pierwszy w Polsce wspólnie z organizacją ukraińską Międzynarodową Akademią Literatury i Dziennikarstwa

CZYTAJ WIĘCEJ

29 / 04 / 2022

Centrum Pomocy Uchodźcom ul. Kopernika 21 w Krakowie

To kolejna lokalizacja naszego Centrum pomocy dla mam z dziećmi z Ukrainy uciekających przed wojną.

CZYTAJ WIĘCEJ
1 4 5
Skip to content