Czytanie

Zajęcia integracyjne

Każdy Siemachowiec uczestniczy w Spot w wybranych przez siebie warsztatach. Przygotowaliśmy też jednak coś dla tych, którzy po ciężkim dniu w szkole potrzebują swobodnego odpoczynku i zabawy z przyjaciółmi.

Każdemu przysługuje pakiet godzin dowolnej zabawy w tak zwanej „strefie integracyjnej”. Ten czas nazwaliśmy „wolnym wstępem”. Im większe zaangażowanie w życie placówki, tym większy pakiet przysługuje wychowankowi. Najwięcej wolnego czasu otrzymują liderzy Spot.

Dzięki naszej przestrzeni i materiałom, wychowankowie spontanicznie realizują własne projekty, takie jak (dotąd): escape room, gry podwórkowe, turnieje i zawody. W tym wolnym czasie są też zapraszani do udziału w przedsięwzięciach odbywających się na warsztatach: sesja zdjęciowa na Fotografii, gra w koszykówkę, projekt w sali plastycznej, eksperyment laboratoryjny.

W strefie integracyjnej można skorzystać ze stołu do bilarda, cymbergaja, carrom (bilarda indyjskiego), kącików z fotelami i stolikiem, pokoju gier planszowych ze stołem multimedialnym i czytelni.

Skip to content