Edukacja

Rusz głową

Zajęcia edukacyjne dla wychowanków, którzy wymagają pomocy w zakresie przedmiotów ścisłych, szczególnie pomocy w rozwiązywaniu zadań domowych, z którymi nie zawsze są sobie w stanie poradzić samodzielnie.

Edukacja

Zajęcia edukacyjne przeznaczone dla uczniów klas I – VIII mające na celu przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych oraz nadrobienie zaległości szkolnych, przygotowywanie do sprawdzianów zarówno z przedmiotów humanistyczno-językowych jak i matematyczno – przyrodniczych.

Robotyka

Zajęcia z konstruowania i programowania robotów oparte na zestawach LEGO MINDSTORMS oraz LEGO Education SPIKE polegające na „ożywieniu” konstrukcji wykonanych z klocków LEGO Technic. Na początku dzieci budują roboty z gotowych instrukcji (na wzór instrukcji Lego), pokazujących krok po kroku jakie klocki należy wziąć i jak je ze sobą połączyć. W kolejnych etapach nauki dzieci otrzymują jedynie pomoce, z których będą mogli korzystać (zdjęcia i wskazówki konstrukcyjne). Po zbudowaniu robotów, wychowankowie programują je w specjalnie przygotowanym programie (zgodnie z wcześniej założoną funkcjonalnością). Program jest bardzo intuicyjny i posiada przyjazny interfejs graficzny, w którym dzieci przeciągają i upuszczają poszczególne ikony odpowiedzialne za określone czynności robota.

Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć jest testowanie robota i wspólna zabawa. To bardzo ważny element, który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. Wychowankowie poprzez zabawę poznają wiele zagadnień z zakresu informatyki, fizyki, mechaniki, co ma istotny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

Laborka

Zajęcia warsztatowe oparte w głównej mierze na prostych doświadczeniach z biologii, chemii i fizyki wykorzystujące materiały, które każdy z wychowanków może znaleźć w kuchni.

Wykonywanie eksperymentów przez wychowanków pod nadzorem prowadzącego pozwala w ciekawy sposób zapoznać się z prawami fizyki lub chemii.

Sowa mądra głowa

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, mające na celu wyrównanie braków z zakresu deficytów występujących na różnych poziomach poznawczych, w tym: funkcjonowanie w obrębie pamięci krótko i długoterminowej, spostrzegania, myślenia logicznego, i abstrakcyjnego, koncentracji uwagi oraz usprawnienia procesów zdobywania i selekcjonowania informacji, potrzebnych do wzmocnienia efektywności edukacji.

 

Skip to content