SIEMACHA Spot Skawina,
Rynek 24

ul. Rynek 24
32-050 Skawina
T +48 12 276 20 47
E: skawina@siemacha.org.pl

Dyrektor placówki

Olga Mitura
o.mitura@siemacha.org.pl
+48 606 102 514

Projekt realizowany przez Gminę Skawina pn.:„Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

Skip to content