SIEMACHA Spot Kraków,
Mogilska 58

ul. Mogilska 58
31-546 Kraków
T +48 662 155 903
E: mogilska@siemacha.org.pl

Zajęcia logopedyczne

Spotkania z logopedą stanowią doskonałą okazję do kształtowania wymowy, rozwijania prawidłowej komunikacji z innymi, korygowania wad wymowy, ćwiczenia i wzbogacania słownictwa, ale również poszerzenia ogólnej wiedzy o otaczającym świecie. To zajęcia, których cele terapeutyczne realizowane są podczas ćwiczeń artykulacyjnych, mających formę zabawy dającej dzieciom dużo radości. Logopeda w swojej pracy dokłada wszelkich starań, aby dziecko było zainteresowane wykonywaniem zadań, stąd też wykorzystuje wiele różnych pomocy takich jak: gry planszowe, gry karciane czy historyjki obrazkowe. Należy jednak podkreślić, że bardzo ważnym aspektem terapii logopedycznej, będącym gwarancją uzyskania pożądanych efektów jest systematyczna praca dziecka oraz zaangażowanie rodzica w regularną pracę ze swoją pociechą w domu.

Spotkania z pedagogiem

Gabinet pedagoga jest miejscem, w którym wszyscy wychowankowie zawsze są mile widziani. To przestrzeń, w której można podzielić się swoimi trudnościami, rozterkami, ale także radościami i sukcesami dnia codziennego mając jednocześnie pewność, że zostanie się uważnie wysłuchanym. Pedagog podczas indywidualnych rozmów służy swoim wsparciem, radą i pomocą. Ponadto bacznie obserwuje społeczność placówki oraz wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci, a więc pracuje nad wzmocnieniem ich motywacji i koncentracji, buduje poczucie własnej wartości, pomaga w rozwiązywaniu problemowych sytuacji czy konfliktów rówieśniczych, z którymi samodzielnie trudno jest im sobie poradzić. Pedagog szczególnie troszczy się o budowę prawidłowych relacji rówieśniczych w społeczności placówki.

Spotkania z psychologiem

Psycholog dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wychowankom właściwą pomoc na terenie placówki, jak również udzielić rodzicom wsparcia w procesie wychowywania swoich pociech. Pokój psychologa jest miejscem, w którym dzięki ciepłej i spokojnej atmosferze, każdy znajdzie zrozumienie, akceptację oraz uzyska pomoc w potrzebie. Podczas indywidualnych spotkań istnieje możliwość rozmowy na każdy temat, uzyskania wsparcia w kryzysie emocjonalnym, trudnej sytuacji rodzinnej albo budowaniu relacji rówieśniczych. To także praca nad zaniżoną samooceną, brakiem umiejętności radzenia sobie z lękiem, sytuacjami stresowymi oraz doskonaleniem prawidłowego sposobu radzenia sobie z przeżywanymi emocjami.

Grupy specjalistyczne,
czyli grupy rozwoju kompetencji
społecznych i osobistych

Grupy specjalistyczne stanowią dla uczestnika doskonałą okazję do rozwoju osobistego, pogłębienia refleksji nad sobą samym, a także nauki konkretnych umiejętności i zachowań. Każda z grup jest miejscem, gdzie szacunek wobec drugiego człowieka jest rzeczywistością, a nie tylko suchym pojęciem czy deklaracją. W atmosferze akceptacji, zrozumienia i wysłuchania, bez moralizowania, nakazywania i oceniania, młody człowiek może porozmawiać o sobie, swoim życiu, problemach, wątpliwościach lub po prostu zadać pytania, nie zgodzić się z czymś i mieć własne zdanie. Ważne jest jednak, aby otworzyć się na nowe doświadczenia, wyjść ze swojej strefy komfortu oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach, gdzie na bazie doświadczeń własnych oraz innych osób, pod okiem pedagoga lub psychologa, można się wiele nauczyć. W każdym semestrze tematyka grup specjalistycznych jest zróżnicowana i obejmuje różne kwestie, gdyż stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby oraz problemy wychowanków. Zazwyczaj prowadzący zapraszają na nie poszczególnych wychowanków, tak aby jak najlepiej trafić w to, co jest im obecnie potrzebne.

Grupy systemu liderskiego

Każdy z wychowanków może zostać członkiem grupy systemu liderskiego. Wystarczy, że wykaże się szczególnym zaangażowaniem we własny rozwój oraz życie całej społeczności SIEMACHA Spot. Do poszczególnych grup systemu liderskiego, zapraszane są osoby wykazujące potencjał bycia liderem, jednocześnie będące wsparciem w pracy wychowawców oraz wzorem dla innych. Obecnie w naszej placówce prowadzimy grupy, które przygotowują do pełnienia roli lidera:

MAŁY LIDER – dla wychowanków do 11. roku życia,

KANDYDACKA – dla wychowanków od 12. roku życia

Nie daj się!

Grupa profilaktyczna dedykowana starszym wychowankom, której głównym celem jest zwiększenie świadomości na temat uzależnień oraz zachowań ryzykownych – ich przyczyn, mechanizmów powstawania oraz konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych. Ponadto propaguje prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia.

 

Focus II

Grupa przeznaczona dla wychowanków powyżej IV klasy szkoły podstawowej, której główne założenia oscylują wokół rozwijania funkcji poznawczych, a więc postrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się, podejmowanie decyzji, które niezbędne są zarówno w życiu codziennym, jak i w efektywnej edukacji.

 

Rel

Tematyka zajęć dotyczy problemów wieku dojrzewania, z którymi boryka się większość nastolatków. Spotkania prowadzone są w formie dyskusji dotyczących różnych aspektów życia: samopoznania, funkcjonowania w szkole, relacji międzyludzkich, wyboru drogi życiowej.

L’arte

Grupa stworzona z myślą o starszych wychowankach, realizująca działania socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne zgodnie z założeniami nurtu arteterapii. Zajęcia skupiają się na plastycznych wytworach sztuki: rysowanie, malowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie w masach plastycznych. Obcowanie ze sztuką, ale także aktywne tworzenie dzieł sztuki pozwala wyrazić swoje uczucia i emocje, otwiera na świat i innych ludzi.

 

Kobiety

Zajęcia grupowe przeznaczone dla wychowanek powyżej IV klasy szkoły podstawowej. Tematyka porusza kwestie związane z samopoznaniem, własnym rozwojem oraz szeroko pojętą akceptacją siebie. Program zachęca do przemyśleń, pomaga podnieść samoocenę i zbudować poczucie własnej wartości, zmieniając jednocześnie złe przekonania o sobie oraz motywując do pokonywania barier i ograniczeń w działaniu.

 

Męskie sprawy

Zajęcia grupowe przeznaczone dla męskiej części wychowanków powyżej V klasy szkoły podstawowej, poruszające treści z zakresu funkcjonowania mężczyzn we współczesnym społeczeństwie. Problematyka obejmuje zagadnienia z zakresu relacji z innymi (w tym z dziewczętami w kontekście relacji romantycznych), dojrzewania u chłopców oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Nie wiem

Grupa stworzona z myślą o starszych wychowankach, realizująca działania socjoterapeutyczna oraz psychoedukacyjne zgodnie z założeniami nurtu arteterapii. Zajęcia skupiają się na plastycznych wytworach sztuki: rysowanie, malowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie w masach plastycznych. Obcowanie ze sztuką, ale także aktywne tworzenie dzieł sztuki pozwala wyrazić swoje uczucia i emocje, otwiera na świat i innych ludzi.

Siemciaki

Zajęcia grupowe przeznaczone dla wychowanek powyżej IV klasy szkoły podstawowej. Tematyka porusza kwestie związane z samopoznaniem, własnym rozwojem oraz szeroko pojętą akceptacją siebie. Program zachęca do przemyśleń, pomaga podnieść samoocenę i zbudować poczucie własnej wartości, zmieniając jednocześnie złe przekonania o sobie oraz motywując do pokonywania barier i ograniczeń w działaniu.

Ogar

Zajęcia grupowe przeznaczone dla męskiej części wychowanków powyżej V klasy szkoły podstawowej, poruszające treści z zakresu funkcjonowania mężczyzn we współczesnym społeczeństwie. Problematyka obejmuje zagadnienia z zakresu relacji z innymi (w tym z dziewczętami w kontekście relacji romantycznych), dojrzewania u chłopców oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Kinomaniak

Grupa skierowana do najmłodszych wychowanków, będących w klasach I – III szkoły podstawowej. Głównym celem spotkań jest oglądanie projekcji filmowych, które poruszają ważne tematy po to, aby później wspólnie zastanowić się i porozmawiać o tym, co w tych seansach jest najciekawsze i jaką naukę można z nich wynieść.

Zajęcia edukacyjne

Edukacja

Zajęcia edukacyjne przeznaczone dla wychowanków uczęszczających do klas IV- VIII szkoły podstawowej oraz szkół średnich, zapewniające wsparcie w opanowaniu bieżącego materiału edukacyjnego, nadrobieniu zaległości, ale również pomoc w odrabianiu prac domowych i przygotowaniu do sprawdzianów zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno – przyrodniczych.

Edusek

Zajęcia edukacyjne przeznaczone dla młodszej grupy wychowanków uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Celem zajęć jest pomoc w opanowaniu bieżącego materiału edukacyjnego, nadrobieniu zaległości, nauce czytania i pisania, jak również wsparcie w kształtowaniu umiejętności skupienia uwagi oraz budowaniu motywacji do nauki.

Język polski

Zajęcia edukacyjne mające na celu wsparcie wychowanków obcojęzycznych w nauce języka polskiego. Tematyka spotkań skupia się głównie na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wzbogaceniu słownictwa oraz doskonaleniu wymowy w języku polskim z wykorzystaniem ciekawych metod pracy opartych na zabawie.

Język angielski

Dzięki tym zajęciom nauka języka angielskiego staje się prostsza i przyjemniejsza. Spotkania charakteryzują się przyjazną i bezstresową atmosferą, a tematyka koncentruje się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności komunikacji ustnej, czyli ćwiczeniu swobodnego mówienia opartego na ciekawych materiałach edukacyjnych.

Szach mat!

Zajęcia edukacyjne wykorzystujące najpopularniejszą grę na świecie, czyli SZACHY, której nauka niewątpliwie wpływa na wszechstronny rozwój wychowanków. Uczy logicznego i przestrzennego myślenia, wzmacnia cierpliwość, koncentrację, ćwiczy pamięć, a przede wszystkim kształtuje poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.

Z kulturą na TY!

Edukacja kulturalna to główny cel zajęć ,,Z kulturą na TY!”. Wspólne spotkania starszych wychowanków poszerzają ich kompetencje kulturalne i społeczne oraz przybliżają do aktywnego obcowania z kulturą, a to wszystko dzięki m. in wspólnym wyjściom do teatru, kina czy filharmonii. Jest to również dobra okazja do poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Dawno, dawno temu…

W trakcie tych zajęć edukacyjnych młodsi wychowankowie udają się w fascynującą podróż do świata książek. Głównym celem spotkań jest propagowanie czytelnictwa, wspomaganie nauki czytania i upowszechnianie sztuki poprzez kreatywne działania twórcze, bazujące na uprzednio poznanych fragmentach tekstu.

Indywidualna edukacja

Zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym mające formę spotkań indywidualnych. Głównym celem jest usprawnienie procesów poznawczych m. in. pamięci, spostrzegania, myślenia logicznego, jak również koncentracji uwagi i motywacji do nauki, które są niezbędne do efektywnej edukacji.

Zajęcia artystyczne

Diamenty

To nic innego jak diamentowy haft, za pomocą którego powstają piękne kreatywne obrazy. Wychowankowie wyklejają wzór diamentowymi kryształkami, co niewątpliwie wymaga od nich dużej precyzji, zaangażowania i wytrwania w działaniu.

Malarstwo

Warsztaty z malarstwa prowadzone są z podziałem na dwie grupy wiekowe (klasy I-III oraz klasy IV wzwyż). Wychowankowie wyrażają swoją ekspresję artystyczną pędzlem m. in na płótnach, ale także poszerzają wiedzę na temat malarstwa związaną np. z kolorytem, światłocieniem lub rozmieszczeniem przestrzennym.

Zaplątani

Zajęcia poświęcone rozwijaniu umiejętności splatania i wiązania sznurków, linek, nici, kordonka na kształt makramy. Pomysły oraz projekty wiązań są uprzednio dostosowane pod poziom zaawansowania wychowanków.

Manufaktura

Warsztaty artystyczno-kosmetyczne, na których wychowanek ma możliwość samodzielnego wykonania produktów przeznaczonych do pielęgnacji ciała. Powstają m. in. mydła, świece, pomadki do ust czy kule do kąpieli.

Coś z niczego

Po co wyrzucać, skoro można to przerobić? – to główna myśl zajęć plastyczno – technicznych, które bazują na nieoczywistych materiałach pochodzących głównie z recyklingu. Zajęcia są bardzo twórcze, gdyż jak sama nazwa wskazuje robimy „wielkie coś z zupełnie niczego”, a to wymaga pomysłu, kreatywności i sprytu!

Origami

Origami to japońska sztuka składania papieru, ale także ciekawa metoda wspierająca rozwój dziecka. Zajęcia z wykorzystaniem sztuki origami rozwijają myślenie twórcze i konstrukcyjne, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, sumienności i dyscypliny.

Weźże rysuj!

Zajęcia z podstaw rysunku mające na celu poszerzenie znajomości technik kreślarskich. W twórczej i przyjaznej atmosferze, uczestnicy doskonalą swoje zdolności plastyczne, uczą się koncentracji, rozwijają swoją wrażliwość i zmysł obserwacji.

Zaprasowani

Zajęcia prowadzone w dwóch wariantach – pierwszy polegający na układaniu kompozycji z elementów o kształcie koralika, które są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych, aby następnie je zaprasowywać, natomiast drugi – stwarzający możliwość samodzielnego malowania na koszulkach czy torbach bawełnianych.

Plastusie/gliniarze

Zajęcia wykorzystujące techniki rzeźbiarskie, prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych (,,Plastusie” – dla klas I-III, ,,Gliniarze” – od klasy IV wzwyż). Dzięki wykonywaniu prac m. in. z gliny, plasteliny, modeliny, masy solnej dzieci rozwijają i doskonalą swoje zdolności manualne obu dłoni.

Dokończ to!

Zajęcia dające wychowankom dodatkowy czas na skończenie prac plastycznych, które wymagają większej uwagi, dyscypliny albo dłuższego czasu potrzebnego na ich dokończenie.

Błyskotki

Zajęcia kreatywne, usprawniające motorykę małą poprzez układanie kompozycji z koralików. Nauka i własnoręczne wykonywanie bransoletek, naszyjników jest szczególnie atrakcyjne nie tylko dla dziewczynek, ale i dla chłopców, którzy z wielką chęcią i zaangażowaniem wykonują biżuterie np. dla swoich mam.

Zajęcia multimedialne

M&Msy

Zajęcia komputerowe obejmujące naukę podstaw edytorstwa i kompozycji graficznych z wykorzystaniem programów Power Point, Paint, Canva oraz Microsoft Word.

Kompy

Warsztaty komputerowe ukierunkowane na doskonalenie umiejętności sprawnego korzystania z komputera oraz obsługi różnorodnych programów/narzędzi wykorzystywanych do nauki. Ich tematyka koncentruje się również na propagowaniu bezpiecznego korzystania z internetu.

Kids box

Zajęcia kładące nacisk na rozwijanie i kształtowanie zdrowej rywalizacji podczas różnego rodzaju gier i zabaw bazujących na współpracy współgraczy.

Zajęcia muzyczne

Spotkania, na których bez presji i w miłej atmosferze można zaznajomić się z instrumentami i poznać tajniki gry na nich. Nasi wychowankowie mają możliwość nauki gry na gitarze basowej, gitarze akustycznej, perkusji, pianinie czy ukulele. Ale to nie wszystko! Podczas zajęć muzycznych istnieje możliwość doskonalenia jednej z najbardziej naturalnych aktywności człowieka, którą każdy wykonuje najczęściej podczas codziennych prac, czyli śpiewania.  Podczas warsztatów pod okiem muzyka wychowankowie pracują m. in. nad aparatem wykonawczym, oddechem, intonacją, a także nad repertuarem dobranym według możliwości, jak również muzycznych upodobań.

Warsztaty

Warsztaty kulinarne

Połączenie świetnej zabawy z nauką i doskonaleniem umiejętności z zakresu gotowania, to niewątpliwie główny cel zajęć kulinarnych. Jest to niesamowita przygoda, podczas której wychowankowie poznają nowe smaki i produkty, samodzielnie testują i tworzą nowe przepisy, ale także przede wszystkim zajadają się wcześniej przygotowanymi smakołykami. Nieodłącznym elementem jest nauka kulturalnego zachowania przy stole.

Warsztaty międzypokoleniowe

Integracja międzypokoleniowa jest dla nas ważnym tematem. Spotkania dwóch różnych pokoleń to doskonała okazja do wymiany wzajemnych doświadczeń i nauki. Warsztaty wpływają na kształtowanie się w młodych ludziach pożądanych postaw wobec osób starszych, które zasługują na szacunek  m. in. za swoją mądrość życiową, doświadczenie i chęć dzielenia się czasem z innymi. Chcemy, aby nasi wychowankowie czerpali od starszych wytrwałość w działaniu oraz wrażliwość na świat i ludzi. Celem naszych wspólnych spotkań jest także to, aby starsi uczyli się od młodych otwartości na nowe, optymizmu i wiary, że wszystko jest możliwe.

Integracja

Aula – strefa wspólnego spędzania czasu i integracji

Na przerwach pomiędzy poszczególnymi zajęciami wszyscy wychowankowie Spotu, gromadzą się we wspólnej przestrzeni, czyli na auli. Jest to miejsce wzajemnej integracji, rozmów z rówieśnikami, odpoczynku i wspaniałej zabawy z przyjaciółmi. W strefie tej wychowankowie mogą skorzystać ze stołu do ping-ponga, piłkarzyków stołowych, gier planszowych i karcianych, xBoxa czy tarczy do darta.  Ponadto przynajmniej raz w tygodniu wszyscy wspólnie zasiadają w kręgu na spotkaniu społeczności. Jest to czas na podsumowanie minionych wydarzeń, planowanie wspólnych działań, omówienie spraw organizacyjnych albo ustalenie zasad. Podczas spotkania każdy ma prawo zabrać głos w sprawie, która jest dla niego ważna. Zawsze znajdzie się również przestrzeń na wyróżnienie wszystkich zasłużonych za działania na rzecz innych, ale też za sukcesy w pracy nad swoimi. Lecz to nie wszystko. Aula jest także miejsce spotkań całej społeczności: wychowanków, ich rodziców, przyjaciół placówki podczas wielu ważnych wydarzeń takich jak: Spotkania Świąteczne czy Rozpoczęcie Roku Siemachowskiego.

Wyjazdy/wyjścia

Oprócz wielu ciekawych i interesujących zajęć wychowankowie mają okazję wziąć udział w różnorodnych warsztatach i wyjazdach, głównie weekendowych – żeby nie zarywać szkoły, ale także wakacyjnych i feryjnych. Niewątpliwie jest to dobra okazja do poznawania otaczającego świata, zdobywania nowych informacji nie tylko w teorii, ale i w praktyce poprzez własne doświadczenie. Każde z organizowanych warsztatów lub wyjazdów cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, gdyż jest to nie tylko czas na naukę czegoś nowego, ale także czas na wspólną integrację, lepsze poznanie się nawzajem, rozmowę i współpracę.

Dyrektor placówki

Anna Żmudzińska
a.zmudzinska@siemacha.org.pl
+48 882 011 280

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa (170 wychowanków)
www.ngo.krakow.pl

Skip to content