Czytanie

SIEMACHA Spot Kraków,
Bonarka City Center

ul. Kamieńskiego 11
30-644 Kraków
T +48 12 298 63 75
E: bonarka@siemacha.org.pl

Zajęcia edukacyjne

W ramach zajęć edukacyjnych dla wychowanków od IV klasy szkoły podstawowej skupiamy się na wypracowaniu nawyku regularnej nauki, wspieramy w odrabianiu zdań domowych, powtarzamy materiały do sprawdzianów, testów, kartkówek, pracujemy nad nauką tworzenia własnych notatek, rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także rozwijajmy zainteresowania związane z poszczególnymi przedmiotami szkolnymi. Rozwijamy umiejętności kreatywnego myślenia, prawidłowej pisowni, umiejętności grafomotorycznych i koncentracji uwagi. Niezwykle ważnym elementem jest w pracowni humanistycznej promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania szeroko pojętą kulturą, a także nabycie umiejętności świadomego i odpowiedzialnego korzystania z wiadomości zamieszczonych w internecie.

Zajęcia edukacyjne klasy I-III SP

W ramach zajęć edukacyjnych dla klas młodszych szkoły podstawowej, główny nacisk kładziemy na nabycie przez dzieci umiejętności regularnej pracy edukacyjnej, wspieramy w odrabianiu zadań domowych, trenujemy bieżące zagadnienia, które wychowankowie przerabiają na lekcjach. Dbamy o rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, ortograficznych, promujemy czytelnictwo.

Zajęcia indywidualne

W ramach zajęć indywidualnych pracujemy z wychowankiem według planów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Skupiamy się przede wszystkim na poprawie funkcji percepcyjno-motorycznych, powtarzaniu lub nadrabianiu materiału szkolnego, rozwijaniu umiejętności właściwego czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem, wykonywania zadań matematycznych. Trenujemy umiejętności skupienia uwagi, koncentracji, zapamiętywania, prezentujemy techniki szybkiego uczenia się, a także relaksacji, zasad optymalnego uczenia się, planowania pracy edukacyjnej, radzenia sobie z niepowodzeniem szkolnym, stresem przed wystąpieniami.

Grupa dla Rodziców

Grupa ma charakter edukacyjno-wspierający. Na poszczególnych spotkaniach pracujemy nad zagadnieniami z zakresu  opieki na dzieckiem i pracy z nim. Poruszamy tematy takie, jak motywowanie, umiejętność komunikacji z nastolatkiem, budowanie sieci wsparcia dla siebie jako rodzica, mówienie o swoich potrzebach, odczuciach.

Grupy profilaktyczne

Wyzwania

Grupa przeznaczona dla wychowanków od 7 klasy szkoły podstawowej, dotycząca tematów często postrzeganych jako trudne do rozmów, a zarazem intrygujących młodzież. Obecnie skupiamy się na przeciążeniu, przebodźcowaniu młodych ludzi, ich funkcjonowaniu w social mediach, nabyciu umiejętności odpoczynku, wyciszenia myśli.

Decyzja należy do Ciebie

Grupa dla wychowanków klas IV-VI szkoły podstawowej, wprowadzająca technikę budowania wśród wychowanków poczucia sprawstwa, podejmowania decyzji związanych ze sobą, świadomego budowania swojego światopoglądu, a także niwelowanie wyuczonej bezradności, czy przyjmowania informacji bez sprawdzenia. Wychowankowie na każdych zajęciach sami decydują o sposobie ich rozpoczynania i kończenia. Podczas wspólnych gier i indywidualnych zadań, często opartych na ruchu, grupa nabywa też umiejętności radzenia sobie z trudnymi relacyjnymi sytuacjami np. plotką i hejtem.

Środa minie, tydzień zginie

„Środa minie, tydzień zginie” to grupa dyskusyjno – doświadczalna. Celem spotkań jest rozwijanie wśród uczestników umiejętności i cech dobrego dyskutanta oraz zdobywanie wiedzy powszechnej z różnych dziedzin życia. Uczestnicy zajęć uczą się również wyrażać swoje zdanie i emocje.

Cele programu

1. pogłębienie wiedzy na tematy związane z przemianami zachodzącymi w świecie,

2. uświadomienie, że każdy ma prawo do własnego zdania,

3. weryfikacja błędnych przekonań dotyczących różnych ideologii, poglądów, wiedzy,

 

4. rozwijanie umiejętności wyrażania swojego zdania,

5. zachęcenie do rozwijania ciekawości świata.

Mandale

Grupa relaksująca mająca na celu rozładować negatywne wydarzenia lub stresy związane z różnymi sytuacjami, z jakim zmierzają się uczestnicy zajęć w trakcie dnia. Zajęcia skupiają się na metodach arteterapii poprzez wykorzystanie mandali oraz rysunku.

Cele programu

1. rozładowanie napięć,

2. nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz silnym napięciem nerwowym.

Sing

Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na wzajemnym poznaniu uczestników. Dodatkowo uczestniczy zyskają szansę lepszego poznania siebie samego w sferze muzycznej. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki.

Cele programu

1. nauka współpracy, w tym podziału obowiązków,

2. wzmocnienie wiary w swoje możliwości,

3. integracja,

4. zaszczepienie potrzeby pracy nad sobą i rozwijaniem swoich talentów i umiejętności,

5. rozwijanie kreatywności muzycznej.

Grupa Kandydacka

To grupa aktywizująca młodzież ( 12-14 lat), która ma status kandydata na lidera w społeczności placówki. Tematyka oscyluje wokół umiejętności współpracy w grupie, nauki poprawnej komunikacji, pracy nad kształtowaniem umiejętności przywódczych, nauki rozwiązywania konfliktów, uczenia się organizowania wydarzeń dla społeczności.

Kreatywka

To grupa dla najmłodszych wychowanków ( 7-10 lat), której tematyką jest trening twórczości i kreatywności. Ważne jest tutaj szukanie nieoczywistych rozwiązań, oderwanie się choćby na chwilę od ograniczeń i wyjście poza typowy schemat działania i myślenia, wzmocnienie własnej motywacji i zaangażowanie się w proces przełamywania konwencjonalnych strategii rozwiązywania problemów.

Grupa Starter

To zajęcia dla nowo zapisanych wychowanków, którzy podczas zajęć zdobywają informacje dotyczące społeczności Stowarzyszenia SIEMACHA.

Ekokosmetyki

To warsztaty artystyczne, których celem jest nauka wytwarzania kosmetyków ekologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Ponadto wychowankowie rozwijają swoją kreatywność poczucie estetyki, rozwijają wyobraźnię, precyzję i pracują nad cierpliwością. Uczą się wytwarzania naturalnych kolorowych zapachowych mydełek, kul kąpielowych, świec, maseczek, peelingów, szamponów, mgiełek, soli kąpielowych, woreczków zapachowych, naturalnych błyszczyków.

Edukacja starszych

Zajęcia przeznaczone dla wychowanków SIEMACHA Spot od 4 klasy szkoły podstawowej do końca edukacji (szkoła ponadpodstawowa). W trakcie zajęć dzieci odrabiają zadania domowe i przyswajają wiedzę z różnych przedmiotów w zależności od indywidualnych potrzeb. Oferujemy pomoc w odrabianiu zadań oraz w nauce, tłumaczymy niezrozumiałe zagadnienia, zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i ścisłych.

Gang słodziaków

Zajęcia integracyjne dla starszych wychowanków. Zajęcia pozwalają na integrację dzieci oraz poprawiają ogólną sprawność umysłową. Uczestnicy poznając się nawzajem nawiązują silne więzy przyjaźni. Uczą się przepisów poszczególnych gier i zabaw oraz współpracy w grupie.

Tabliczka mnożenia

Grupa dla dzieci klas 4-6 nie radzących sobie z nauką tabliczki mnożenia. Do nauki wykorzystuje się przede wszystkim karty Grabowskiego. Dzięki zabawie i grom edukacyjnych, wychowankowie w łatwiejszy i szybszy sposób przyswajają wiedzę.

Drutozlot

Zajęcia artystyczne, w trakcie których wychowankowie uczą się tworzyć rękodzieło przy pomocy drutów.  Nauka odbywa się od podstaw. Celem zajęć jest zwiększenie zdolności manualnej wychowanków i ich kreatywności.

Astrofaza

Grupa dla wychowanków z klas 4-8 szkoły podstawowej.  Celem głównym zajęć jest zainteresowanie uczestników astronomią oraz wszechświatem.  W trakcie warsztatów motywujemy młodzież  do odkrywania nowej wiedzy, o rzeczach niewidocznych gołym okiem.

Joga i Teatime

Zajęcia integracyjno-relaksacyjne dla dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej. Warsztaty odbywają się w cyklu naprzemiennym Joga-Relaksacja-Rozmowy przy Herbacie. Tematyka jest dostosowana do nastroju i spraw wnoszonych przez uczestników zajęć.

Tajemniczy ogród

Zajęcia dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej. Wychowankowie poznają  podstawy ogrodnictwa i hodowli roślin użytkowych. Zajęcia  uczą  dzieci systematyczności, uważności i wrażliwości na przyrodę.

Krakuski

Warsztaty edukacyjne przybliżające najmłodszym wychowankom historię , kulturę i sztukę Krakowa, uczą bawiąc. Zajęcia mają charakter praktyczny, a wiedzę  zdobytą w ich trakcie Siemachowcy wykorzystują w czasie gier terenowych organizowanych na zewnątrz.

Zajęcia indywidualne

Spotkania z pedagogiem

Pedagog jest osobą, która pomaga w rozwiązaniu problemów – zarówno pedagogicznych, jak i wychowawczych. Doradza wychowankom, rodzicom, jeśli napotykają oni na swojej drodze problem, z którym nie mogą sobie samodzielnie poradzić. Indywidualne rozmowy mają na celu wesprzeć rozwój społeczno- emocjonalny wychowanków, rozpoznać i pracować nad trudnościami szkolnymi, relacjami rówieśniczymi, a także nad radzeniem sobie z trudnymi emocjami. Mają one charakter stały lub interwencyjny.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Mają na celu zapewnienie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce czytania i pisania, wyrównywanie szans edukacyjnych, wzmocnienie procesów spostrzegawczości. Są również dedykowane dzieciom borykającym się z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, inne).

Zajęcia Integracyjne

Spoko Loko

Są zajęciami integracyjnymi stworzonymi dla wychowanków, którzy po ciężkim dniu w szkole potrzebują swobodnego odpoczynku i zabawy z przyjaciółmi. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia relaksacyjne o różnym charakterze, których celem jest osiągnięcie stanu relaksu. Ponadto wychowankowie mają możliwość doświadczyć stanu medytacji czy prostych technik oddechowych. Poziom trudności ćwiczeń dostosowujemy do wieku, uwzględniając temperament dzieci.

Hot- Spot

Są to zajęcia integracyjne dla dzieci, które po trudnym dniu w szkole chcą porozmawiać o swoich problemach przy kubku pysznej i gorącej herbaty. Zawsze znajdzie się również coś słodkiego, przecież naukowcy już dawno dowiedli, że czekolada jest najlepsza na wszystkie smutki.

Zagrasz ze mną?

Zajęcia przeznaczone nie tylko dla miłośników gier planszowych, ale również dla osób które chcą spędzić czas w doborowym towarzystwie i poznać najróżniejsze gry.

Zajęcia multimedialne

Kinomaniak

Zajęcia przeznaczone są dla wychowanków w wieku 12 lat +. Podczas zajęć wychowankowie oglądają filmy, a następnie po zakończonym seansie mają za zadanie omówić problem. Celem zajęć jest nabycie umiejętności dyskutowania o filmie, a także dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na forum grupy. Prezentowane filmy przekazują wartości moralne, etyczne, pomagają zmierzyć się z problemami dorastania, uczą empatii, zrozumienia drugiej osoby.

Youtube

To zajęcia multimedialne, polegające na wyświetlaniu przez wychowanków wybranych wcześniej treści różnych youtuberów. Celem zajęć jest nabycie umiejętności występowania na forum grupy, prezentowania swoich poglądów, a także umiejętności krytyki. Ważne jest również poszerzenie horyzontów młodych ludzi, a także twórczości z którą się spotykają.

Grupy Socjoterapeutyczne

Avengers

Zajęcia dla wychowanków z klas 4-6 szkoły podstawowej, mające na celu rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy, współdziałania i integracji wychowanków. Wychowankowie podczas zajęć wykonują różnego rodzaju zajęcia mające na celu wzmocnić w nich umiejętność komunikacji, współpracy, kreatywności oraz nauczyć logicznego myślenia.

To nie wypanda 2.0

Tematyka programu “To nie wypanda” skupia się w głównej mierze na problemach związanych z okresem dojrzewania. Zajęcia mają charakter warsztatów, a także rozmowy kierowanej, która ma zachęcić uczestników do refleksji i dyskusji z pozostałymi rówieśnikami o sprawach dla nich ważnych. Ćwiczenia mają za zadanie wzmocnić i rozwinąć cechy, które prowadzą do wypracowania postaw powszechnie akceptowanych przez grupę społeczną.

Chłopcy

Program zajęć realizowany jest poprzez warsztaty, pracę w grupach, projekcje materiałów edukacyjnych oraz ćwiczenia fizyczne. Najważniejszym celem programu jest stworzenie przestrzeni, w ramach której uczestnicy zajęć będą mogli swobodnie zadać pytania na tematy, które dotychczas ich krępowały i w której będą mogli regulować swoje wewnętrzne napięcie. Atmosfera w grupie ma sprzyjać swobodnej wymianie poglądów i informacji.

Akcja-Integracja

Celem zajęć jest integrowanie społeczności wychowanków SIEMACHA Spot Bonarka. Ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć inspirowane są Treningiem Umiejętności Społecznych, dzięki czemu wychowankowie uczestniczący w zabawach nabierają lub doskonalą swoje kompetencje społeczne. Zadania wybrane do stworzenia scenariuszy mają prowadzić nie tylko do zapoznania się, ale także rozwinięcie szeroko pojmowanej inteligencji emocjonalnej. Zdobyte w ten sposób kompetencje przełożą się bezpośrednio na poprawę funkcjonowania społecznego wychowanków, zwiększą zdolności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i rozwiną empatię. Szczególna misją zajęć jest zwiększenie integracji dzieci pochodzenia ukraińskiego, które przyjechały do Polski po lutym 2022r.

Ciepłe i Puchate

Zajęcia dla najmłodszych wychowanków mające na celu złagodzenie napięć fizjologicznych oraz psychiczno-emocjonalnych w oparciu o techniki relaksacyjne. Zajęcia przeznaczone są dla wychowanków w wieku od 7 do 10 lat. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia relaksacyjne o różnym charakterze. Na ogół są to spokojne, powolne aktywności, jednak mogą obejmować również bardziej dynamiczne czynności. Celem zajęć jest odprężenie dzieci po całodniowym stresie nabytym w szkole. Mają pomóc im uspokoić i zachować ciszę, a także rozwinąć wyobraźnię.

Top Secret!

Czyli terapeutyczna moc wynikająca z pisania pamiętnika. Pisanie pamiętnika od zawsze stanowi fantastyczny sposób radzenia sobie ze stresującymi uczuciami od niepokoju po depresję. Pisanie, podobnie jak czytanie, jest korzystne dla wszystkich, a także działa terapeutycznie. Dzieci poprzez uczestniczenie w zajęciach nabywają umiejętność przelewania swoich myśli, uczuć na papier. Wychowankowie piszą, aby usunąć bolesne obrazy. Pisząc to, co czują, uczą się nazywać się swoje lęki, rozpoznawać je i stawiać im czoła. Wizualizując swoje obawy na papierze, łatwiej im je wyjaśnić. Jedną z najpotężniejszych sił wynikających z pisania pamiętnika jest kultywowanie umiejętności obserwowania naszych myśli i uczuć.

Damska

Grupa Damska pełni w placówce rolę grupy wsparcia oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla dziewcząt w wieku dorastania. Jej celem jest integracja, budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej. Pobudzanie do refleksji oraz poszukiwania własnego stylu, sposobu wyrażania siebie. Rozwój zdrowej tożsamości, pewności siebie i pozytywnej samooceny. Zależnie od potrzeb generowanych na bieżąco przez uczestniczki, zajęcia przybierają formę warsztatów, mini wykładów i dyskusji dotyczących interesujących je tematów.

Edukacja

Edukacja I-III

Zajęcia edukacyjne przeznaczone dla uczniów klas I – III mające na celu przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych oraz nadrobieniu zaległości szkolnych, przygotowywanie do sprawdzianów zarówno z przedmiotów humanistyczno-językowych jak i matematyczno – przyrodniczych.

Dziergamy dywany

Zajęcia poświęcone tworzeniu dekoracyjnych gobelinów. Przy użyciu specjalnej igły do przeciągania oczek oraz kawałków kolorowej włóczki uczestnik zajęć może stworzyć swoją własną makatkę. Udział w zajęciach wymaga precyzji i cierpliwości,  gdyż żeby wykonać gobelin potrzeba całego semestru zajęć. Do wykonania ręcznie plecionego dywanu lub poduszeczki wykorzystuje się metodę TAPICO. Jest to sposób wiązania wełny na kratkę podstawy. W latach 70-tych minionego wieku, ta technika była bardzo modna. Mnóstwo kobiet tworzyło tekstylne obrazy naścienne lub gobeliny, które zajmowały honorowe miejsce na ścianie i były chlubą całej rodziny. Podczas zajęć sprawdzimy nasze umiejętności manualne a wykonany gobelin będzie wspaniałą pamiątką.

Kulinarne dzieła sztuki

Sztukę kojarzymy głównie z długimi spacerami po krętych korytarzach muzeum. A jednak  zza zakrętu wygląda do nas jej użytkowa odsłona. Na naszych zajęciach potrawy mają nie tylko zaspokoić głód, ale dostarczyć również przeżyć artystycznych. Odwzorujemy dzieła słynnych artystów używając do tego makaronu w różnych kolorach, stworzymy piękne desery i poznamy najładniejsze twory sztuki kulinarnej z różnych rejonów świata.

Kolaże

Na zajęciach uczestnicy przy wykorzystaniu fragmentów druków, gazet, wycinków, składają z nich nowe, intrygujące dzieła. Tworzenie kolaży to świetne narzędzie artystycznych eksperymentów i poszukiwań.  Nie ograniczymy się tylko do tworzenia na kartkach papieru. Tworzymy na szkle, drewnie oraz w cyfrowym świecie – na komputerze. W technice kolażu możliwe jest również łączenie materiałów i tworzyw z innymi technikami plastycznymi np farbami akrylowymi lub gwaszem.

Koralikowe szaleństwo

Koraliki do prasowania to prosta zabawa twórcza. Na płaskiej podkładce z kilkumilimetrowymi kolcami układa się dowolną mozaikę z plastikowych kolorowych koralików, które nakłada się pojedynczo na “kolce”. Gdy kompozycja jest gotowa prasuje się ją przez pergamin lub papier do pieczenia. Na zajęciach tworzymy podkładki z superbohaterami, zwierzętami, księżniczkami, emotkami – ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Szydełkowe maskotki

Zajęcia poświęcone japońskiej technice tworzenia maskotek Amigurimi. Rozpoczynamy od tworzenia prostych kształtów, które można połączyć w niewielką maskotkę. Przypomnimy sobie jak się wykonuje słupki, półsłupki, oczka. Jak już osiągniemy perfekcję w szydełkowaniu i nauczymy się odczytywać instrukcje pisaną specjalnymi skrótami, przystąpimy do stworzenia własnej uroczej przytulanki. Kształt i kolor nie mają znaczenia – każdy może dać się ponieść wyobraźni i zaprojektować swoją własną maskotkę.

Stolarnia

Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie bądź z pomocą wychowawcy tworzą z drewna przeróżne przedmioty – zarówno użytkowe jak i dekoracyjne. Piłują, wiercą i wbijają gwoździe, pracują z drewnem w naturalnej postaci. Uczą się używać pełnowymiarowych narzędzi stolarskich jak piły, młotki, wyrzynarki czy wiertarki. Na zajęciach również składamy drewniane modele – statków, samochodów czy gramofonu. Tworzymy ozdoby świąteczne oraz unikalne prezenty na Dzień Matki czy Boże Narodzenie.

Grupa liderska

Grupa psychoedukacyjna dla szczególnie zaangażowanych wychowanków. Na zajęciach  młodzi ludzie poszerzają swoje horyzonty i pracują nad własnym rozwojem społecznym, w szczególności nad cechami przywódczymi.

Praca psychologiczna

W placówce zakłada działanie w dwóch równoległych obszarach. Pierwszym z nich jest praca z wychowankami. Drugi obszar obejmuje wsparcie psychologa dla rodziców i opiekunów. Oba powyższe zakresy działania zakładają pracę dostosowaną do potrzeb społeczności Spotu. Podstawową formą pracy są indywidualne spotkania z wychowankami, nakierowana na rozpoznanie trudności dziecka i działaniach redukujących negatywny wpływ tych trudności na codzienne funkcjonowanie. Indywidualna praca psychologiczna przewiduje zarówno możliwość cyklicznych spotkań będących długotrwałą formą współpracy, jak również jednorazowe spotkania interwencyjne nakierowane na szybkie rozwiązanie trudności sytuacyjnych i adaptacyjnych. Praca z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do SIEMACHA Spot Bonarka zakłada również mediacje pomiędzy wychowankami, którzy nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich sporów i trwają w przeciągających się konfliktach rówieśniczych utrudniających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczności.

Dyrektor placówki 

Mateusz Szemberg
m.szemberg@siemacha.org.pl
+48 603 153 616

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa (175 wychowanków)

www.ngo.krakow.pl

Skip to content