Czytanie

SIEMACHA Spot Kraków,
Facimiech 32

ul. Facimiech 32
30-667 Kraków
T +48 882 011 175
E: facimiech@siemacha.org.pl

Kreatywne podwórko dla młodych ludzi w wieku szkolnym

1. Bezpłatne wsparcie specjalistyczne, w tym między innymi psychologiczne, pedagogiczne (korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne) dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

2. Bezpłatne zajęcia edukacyjne i reedukacyjne – pomoc i wsparcie w nauce na wszystkich szczeblach szkoły, z zakresu edukacji humanistycznej oraz nauk ścisłych.

3. Bezpłatne zajęcia rozwijające pasje, talenty, zainteresowania m.in. plastyczne, muzyczne, informatyczne, sportowe.

4. Bezpłatny posiłek dla uczestników zajęć – w dniach i godzinach pracy placówki.

SIEMACHA Spot to nowoczesne podwórko dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zajęcia, warsztaty, wyjazdy i pobyt w placówce są bezpłatne i dobrowolne.

Nasze pracownie

TEAM – pracownia rozwoju osobistego i społecznego,

AKORD – pracownia muzyczna,

KREACJA – pracownia plastyczna,

PROGRES – pracownia edukacyjna

Gabinety do pracy specjalistycznej psychologicznej i pedagogicznej,

Aula i jadalnia,

Wychowankowie mogą korzystać z nauki pływania w krytej pływalni  Com-Com Zone Kozłówek.

Dyrektor placówki

Malwina Hornowska
m.hornowska@siemacha.org.pl

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa (185 wychowanków).

www.ngo.krakow.pl

Skip to content