Czytanie

SIEMACHA Spot Długa

ul. Długa 42
31-146 Kraków
E: dluga@siemacha.org.pl

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia indywidualne pedagogiczne

Mają charakter psychoedukacyjny, a ich celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu kluczowych umiejętności społecznych. Niska samoocena i poczucie sprawstwa, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, brak umiejętności stawiania granic i rozwiązywania konfliktów, wchodzenie w nieadekwatne role to główne tematy poruszane w ramach cotygodniowych spotkań. Wychowankowie odnajdują w ten sposób przestrzeń uważności na swoje problemy i mogą zostać otoczeni troską dorosłego, który może pomóc im zrozumieć siebie i odkrywać własne potrzeby.

Zajęcia indywidualne psychologiczne

Każdy wychowanek ma możliwość uzyskania pomocy psychologicznej i wsparcia w kryzysie, konfliktach, stresie, a także we wszystkich sytuacjach w których sam nie daje sobie rady. Spotkania mogą odbywać się regularnie lub interwencyjnie. Celem spotkań z psychologiem jest również badanie możliwości wychowanków, diagnozowanie i zaplanowanie konkretnej pomocy.

Zajęcia logopedyczne

Głównym zadaniem i celem zajęć logopedycznych jest usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Dedykowane są dzieciom potrzebującym indywidualnego wsparcia w radzeniu sobie ze specyficznościami trudnościami w uczeniu się i osiąganiu satysfakcjonujących wyników edukacyjnych. Stworzenie odpowiednich warunków i pomoc w opanowaniu materiału sprzyja nabywaniu nowych umiejętności, rozwijaniu samodzielności oraz wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności.

Grupa dla rodziców

Zajęcia mają charakter cyklicznych (w sumie 30h) warsztatów psychoedukacyjnych oraz rodzicielskiej grupy wsparcia. Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych rodziców, po to, by minimalizować wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży.

Program warsztatów opiera się na koncepcji „Wychowania bez porażek” T. Gordona i stanowi adaptację amerykańskiego warsztatu A. Faber i E. Mazlish „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”. Koncentruje się na głównych czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed zaburzeniami zachowania u dzieci szczególnie tych związanych z sytuacją rodzinną. Grupa jest prowadzona przez pedagoga, edukatorkę „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikowaną edukatorkę “Pozytywnej Dyscypliny”.

Edukacja

Zajęcia edukacyjne humanistyczne i ścisłe – prowadzone w grupach odpowiednich dla wieku wychowanków (klasy 1-3, 4+), mają na celu wspieranie wychowanków w pracy edukacyjnej poprzez systematyczne wspólne (pomoc wychowawcy, pomoc rówieśnicza lub starszych wychowanków) odrabianie zadań domowych, przygotowanie do lekcji i sprawdzania wiadomości (odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany), poszerzanie wiedzy ogólnej, zainteresowanie wychowanków literaturą, historią, językiem angielskim etc., rozbudzanie ciekawości świata, motywowanie do nauki oraz zdobywanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji.

Rozwój zainteresowań

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne odbywają się co piątek, mają na celu rozwijanie umiejętności kulinarnych oraz naukę pracy w grupie. Przygotowywanie posiłków od krojenia po gotowanie. Zajęcia mają na celu zapoznanie się z nowymi dla wychowanków przepisami kulinarnymi.

Grafika komputerowa

Zajęcia z grafiki komputerowej mają na celu zapoznanie wychowanków z programami związanymi z grafiką komputerową (canva, gimp, itp.). Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności malarstwa cyfrowego, kreowanie postaci, komiksów przy pomocy tabletu graficznego.

Zajęcia plastyczne

Od projektu do realizacji z wykorzystaniem dowolnych materiałów! Zajęcia uczą koncentracji, rozwijają wyobraźnię i są sprawdzonym elementem terapii.

Cele zajęć

1. rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,

2. rozwijanie wytrwałości w tworzeniu prac,

3. rozwijanie umiejętności stosowania technik malarskich na różnym materiale: płótnie, drewnie, tkaninie, szkle, kartonie, nauka twórczego wykorzystania kartki papieru, zapoznanie z zasadami kompozycji, perspektywy, światłocieni, planowania pracy malarskiej,

4. lepsze poznanie technik plastycznych realizowanych w pracowni (m.in. malarstwo, kolaż, pirografia, ceramika, decoupage, witraż)

5. dostarczenie uczestnikom okazji do swobodnej ekspresji na wybranym przez siebie materiale,

6. motywowanie do udziału w konkursach tematycznych,

7. odreagowanie napięć psychofizycznych,

8. usprawnianie motoryki małej,

9. wzmacnianie sprawczości,

10. integracja z rówieśnikami w różnym wieku

11. kształtowanie samodzielności i samodyscypliny podczas pracy (skupiania się na pracy, dbania o porządek wokół siebie i materiały plastyczne)

Rodzaje zajęć plastycznych

Kącik rozmaitości i Manufaktura otwarta

Zajęcia dla uczestników w każdym wieku. Uczestnicy mogą dokończyć swoje rozpoczęte na innych zajęciach prace, a także rozpocząć nowe o dowolnej wybranej przez nich tematyce i z wykorzystaniem dowolnej techniki. Ten typ zajęć stawia przede wszystkim na otwartość, dowolność i aktywność artystyczną wychowanków.

 

Papier i Collage

Zajęcia dla uczestników w różnym wieku. Materiałem przewodnim jest kartka, papier. Uczestnicy uczą się tworzenia okolicznościowych kartek, plakatów, przedmiotów użytkowych, origami, kolaży. A także zdobienia z wykorzystaniem różnych technik i elementów. Duży nacisk kładzie się na oryginalność, precyzję i estetykę prac.

 

Plastusie

Zajęcia dla najmłodszych uczestników rozwijające wyobraźnię oraz zdolności manualne. Uczestnicy pracują na różnym materiale: glina, plastelina, papier, tkanina, drewno, ceramika, wykorzystując różne techniki plastyczne. Dla uczestników zajęcia są też pretekstem do rozwijania motoryki małej oraz rozładowania skumulowanych emocji na materiale.

 

Techniki malarskie

Zajęcia, które mają dostarczyć uczestnikom podstawową wiedzę na temat stosowanych technik w malarstwie akrylowym, olejnym i akwarelowy: tapping – nakładanie farby poprzez uderzanie pędzlem o podłoże, dekalkomania – rozcieranie farby między dwoma warstwami materiału, action painting – bezpośrednie rozchlapywanie farby na płótno, al secco – pokrywanie suchego gipsu farbami zmieszanymi z woda, monidło – podkolorowanie czarno białych portretów, papier colle – nakładanie na namalowany obraz cienkich kawałków papieru lub tkaniny, suchy pędzel – nakładanie farby prawie suchym pędzlem, puentylizm – malowanie za pomocą punktów, kresek, batik – malowanie gorącym woskiem na tkaninie. Uczestnicy pracują na różnych materiałach: płótno, drewno, tkanina użytkowa, suchy gips. Uczą się posługiwać światłocieniem, perspektywą a także łączyć wybrane techniki ze sobą.

 

Powertex

Nazwa zajęć pochodzi od marki medium utwardzającego Powertex. Podczas zajęć wychowankowie wykorzystują Powertex do utwardzania materiałów chłonnych, takich jak tkanina, papier, karton, skóry, itp i łączą je z samoutwardzalnymi glinami, betonem, kamieniem, ceramiką, drewnem, piaskiem tworząc unikalne przestrzenne prace – figury Aniołów, przedmioty dekoracyjne, biżuterię, obrazy na płótnie. Duży nacisk kładzie się na systematyczność, oryginalność, precyzję i estetykę prac.

 

Masy plastyczne i trochę szycia

Dla Siemachowców w różnym wieku, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat zdobienia tkanin, szycia ręcznego i maszynowego a także obróbki różnorodnych mas plastycznych (plastelina, modelina, masa papierowa, glina ceramiczna, slimy, baza mydlana). Dla uczestników zajęcia są też pretekstem do rozwijania motoryki małej oraz rozładowania skumulowanych emocji na materiale.

 

Ceramiczne

Zajęcia, podczas których wychowankowie zapoznają się z gliną ceramiczną. Wykonują przedmioty do użytku codziennego takie jak talerzyki, kubki, naszyjniki, itp. Zapoznają się z techniką szkliwienia oraz metodami wypału gliny. Zajęcia te mają zamiar nauczenia młodzieży cierpliwości oraz wykonywania prac przestrzennych.

Zajęcia integracyjne

Odbywają się zarówno w formie zaplanowanych aktywności realizowanych w określonej grupie np. planszówki, szachy, ale także spotkań o mniej sformalizowanym charakterze podczas zajęć Mamy to gramy. Wówczas uczestnicy mogą razem skorzystać z dostępnych atrakcji tj. X-boxa, ping – ponga, piłkarzyków, ale także odpocząć i spędzić czas na budowaniu bliższych relacji rówieśniczych.

Zajęcia muzyczne

Gitara, ukulele

Wychowankowie, podczas zajęć, mają możliwość nauki podstawowych oraz zaawansowanych technik z zakresu gry na gitarze i ukulele, zaznajomienie z zagadnieniami związanymi z teorią muzyki oraz nauki wybranych przez siebie (bądź wychowawcę) utworów muzycznych.

 

Pianino

Wychowankowie, podczas zajęć, mają możliwość nauki podstawowych oraz średnio-zaawansowanych technik z zakresu gry na pianinie, zaznajomienie z zagadnieniami związanymi z teorią muzyki oraz nauki wybranych przez siebie (bądź wychowawcę) utworów muzycznych.

 

Perkusja

Wychowankowie, podczas zajęć, mają możliwość nauki podstawowych oraz średnio-zaawansowanych technik z zakresu gry na perkusji, zaznajomienie z dagadnieniami związanymi z teorią muzyki (szczególnie tymi zagadnieniami, które dotyczą rytmizacji) oraz nauki wybranych przez siebie (bądź wychowawcę) utworów muzycznych.

BAS

Wychowankowie, podczas zajęć, mają możliwość nauki podstawowych oraz zaawansowanych technik z zakresu gry na gitarze basowej, zaznajomienie z zagadnieniami związanymi z teorią muzyki oraz nauki wybranych przez siebie (bądź wychowawcę) utworów muzycznych.

 

Wokal

Wychowankowie, podczas zajęć, mają możliwość nauki podstawowych technik związanych z emisją głosu, prawidłowego oddychania oraz rozgrzewania aparatu mowy. Wychowankowie uczą się również (podczas pracy indywidualnej oraz grupowej) wybranych przez siebie (bądź wychowawcę) utworów muzycznych

 

Zespół

Wychowankowie, podczas zajęć, uczą się pracy w grupie, wzajemnej komunikacji oraz interakcji z drugim człowiekiem. Owocem powyższych zależności są wypracowane utwory muzyczne, które w regularnym trybie prezentowane są na wydarzeniach wewnątrz placówki lub poza nią.

Lego masters

Zajęcia stanowią ciekawą formę zajęć edukacyjnych i praktycznych, poprzez które realizowana jest interdyscyplinarna edukacja. Warsztat pozwala na wzrost kompetencji w różnych obszarach: zarówno umiejętności ścisłych (matematyka, informatyka, początki programowania, planowanie przestrzenne), jak i kompetencji miękkich (współpraca, dążenie do realizacji celu, współzawodnictwo). Wykorzystanie zestawów klocków LEGO w proponowanych warsztatach stanowi wstęp do poznania świata programowania. Mnogość ćwiczeń, zabawowy charakter edukacji przemyca wychowankom podstawy wiedzy dotyczącej programowania w przystępny i atrakcyjny sposób. Nowe wyzwania konstruktorskie i programistyczne powodują, iż w zajęciach wychowankowie uczestniczą z radością, zaangażowaniem i pasją.

Sportowe

1. Tenis stołowy

2. Piłka nożna

3. Krav maga

4. Pływanie

Dyrektor placówki

Dominika Górna
d.gorna@siemacha.org.pl
+48 662 224 106

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa
www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl

Skip to content