SIEMACHA Spot Nestor Kraków, Facimiech 32

Koordynator placówki:


Malwina Hornowska
m.hornowska@siemacha.org.pl
+48 882 069 407

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Harmonogram

 

Adres

SIEMACHA Spot Nestor
ul. Facimiech 32
30-667 Kraków


Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.