SIEMACHA Spot Nestor Kraków, Bonarka City Center

Koordynator placówki:


Marta Sutkowska
m.sutkowska@siemacha.org.pl
+48 607 552 425

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Harmonogram

Adres

SIEMACHA Spot Nestor
ul. Kamieńskiego 11
30-644 Kraków

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.