SIEMACHA Spot 24/7 Wrocław, Maślicka 8A/23

Dyrektor placówki:

Ewa Różańska
e.rozanska@siemacha.org.pl
+48 603 890 452

Kontakt

SIEMACHA Spot 24/7
ul. Maślicka 8A/23
54-107 Wrocław
T +48 71 348 37 08
E: maslicka@siemachaspot.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław