Czytanie

Dlaczego Twoja pomoc jest tak ważna?

Nasze wsparcie obejmuje obecnie ponad 2 500 dzieci.

Prowadzimy 10 specjalistycznych placówek, w których dzieci mogą m.in. zjeść ciepły posiłek, nadrobić zaległości w nauce, rozwijać swoje pasje oraz otrzymać pomoc psychologiczną.

W 9 placówkach całodobowych SIEMACHY bezpieczne schronienie i szanse na rozwój znajdują dzieci, które nie mogą pozostać pod opieką swoich rodziców.

Wspieramy seniorów w 5 centrach dla osób powyżej 60. roku życia.

Dostarczamy bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną dla ponad 1 000 pacjentów rocznie.

Skip to content