Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Śniadeckich 5 w Krakowie

Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Śniadeckich 5 w Krakowie działa przez całą dobę. Jest wspólnym projektem MOPS, Stowarzyszenia SIEMACHA oraz wielu przedsiębiorców zachęcanych do pomocy przez Rafał Sonik, a także wieloletnich partnerów Stowarzyszenia, do których należą m. in. Sokołów, Awiteks, Plantin. Amplus, Polan. Wśród wolontariuszy, którzy opiekują się uchodźcami w CPU są misjonarze św. Wincentego a Paulo, pracownicy MOPS oraz SIEMACHY. Centrum pomaga codziennie 200 osobom z Ukrainy, w znakomitej większości matkom z dziećmi.

Skip to content