SIEMACHA pomaga dzieciom z Ukrainy.

SIEMACHA pomaga dzieciom z Ukrainy.

Wszystkie nasze placówki dzienne przyjmują dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym, zapewniając specjalistyczną opiekę pedagogów (w razie potrzeby także terapeutów), wyżywienie, pomoc prawną, życzliwe i kreatywne środowisko rówieśników, pomoc rzeczową (np. środki higieny osobistej).


Lokalizacje placówek:
ul. Długa 42, Kraków
ul. Facimiech 32, Kraków
ul. Mogilska 55, Kraków
ul. Kamieńskiego 11, Kraków (Bonarka City Center)
ul. Ptaszyckiego 6, Kraków (Com-Com Zone)
ul. Rynek 24, Skawina
ul. 16 Pułku Piechoty 12, Tarnów (obok Gemini Park)
ul. Radiowa 12, Kielce (obok Galerii Korona)
ul. Legnicką 58, Wrocław (Magnolia Park)


W ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie realizujemy program pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, zapewniając w krótkim okresie: miejsca zakwaterowania, pomoc żywnościową, doradztwo medyczne i prawne, pomoc w znalezieniu mieszkania i zatrudnienia.


Lokalizacje centrów pomocy uchodźcom:
ul. Śniadeckich 5, Kraków (działa od 4. marca 2022)
al. Pokoju 44, Kraków (w przygotowaniu)


W placówce w Odporyszowie zapewniamy całodobową pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka. Przygotowujemy także nową placówkę dla dzieci niepełnosprawnych oraz dodatkowe miejsca noclegowe dla dzieci okresowo wymagających opieki.


Lokalizacja placówki:
ul. Lipowa 10, Odporyszów k. Tarnowa


SIEMACHA dzieciom z Ukrainy PL

SIEMACHA dzieciom z Ukrainy EN