Patron ks. Kazimierz Siemaszko CM

PATRON KS. KAZIMIERZ SIEMASZKO CM

Ur. 19 grudnia 1847 w Dyskajmie/Dickaimis na Litwie,
zm. 20 maja 1904 w Zakładzie im. Helclów w Krakowie.

Polski prezbiter katolicki, misjonarz św. Wincentego a Paulo, pedagog, wychowawca i działacz społeczny.
Opiekował się ubogimi i osieroconymi chłopcami, przez których nazywany był "Siemachą".

Dzięki wsparciu Sejmu Krajowego, władz miasta i społeczności Krakowa, 1886 zakupił dom przy ul. Długiej 38 (obecnie 42),
w którym założył "dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych opuszczonych chłopców".

Po jego śmierci, w 1904 dom schronienia przemianowany został na Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki.