SIEMACHA Spot Skawina Rynek 24

Dyrektor placówki:


Arkadiusz Stanisz
[email protected]
+48 783 222 236

Kontakt

SIEMACHA Spot
ul. Rynek 24
32-050 Skawina
T +48 12 276 73 12 wew. 35
E: [email protected]

Projekt realizowany przez Gminę Skawina pn.:„Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie SIEMACHA.