SIEMACHA Spot

Przestrzeń rówieśniczych relacji, twórczego działania i zdobywania nowych doświadczeń spełnia SIEMACHA Spot. Nowoczesne, dobrze wyposażone „współczesne podwórka” dla dzieci i młodzieży, w których najważniejszy akcent pada na SPOTkanie z drugim człowiekiem – z rówieśnikiem i mądrym dorosłym.

Placówki