Historia Stowarzyszenia Siemacha

Historia Stowarzyszenia Siemacha

Nazwa Stowarzyszenia wywodzi się od nazwiska ks. Kazimierza Siemaszki.

W 1886 ks. Kazimierz Siemaszko zakupił budynek przy ul. Długiej 38 (obecnie
Długa 42), gdzie stworzył dom schronienia
i dobrowolnej pracy dla biednych opuszczonych chłopców.

Zakład działał do 1954, kiedy został przejęty przez komunistyczne władze.

W 1991 nieruchomość przy ul. Długiej 42 po 37 latach zwrócono prawowitym właścicielom.

2 października 1993 kard. Franciszek Macharski uroczyście otworzył placówkę dla potrzebujących pomocy dziewcząt
i chłopców w wieku szkolnym.

2003 utworzono Stowarzyszenie
"U Siemachy", które prowadziło pięć oddziałów Dziennego Ośrodka Socjoterapii "U Siemachy".

2005 powstanie pierwszej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2006 powstanie pierwszej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

2006 utworzenie pierwszej placówki terapeutycznej pod nazwą Krakowski Instytut Psychoterapii.

2008 otwarcie pierwszego obiektu sportowego Centrum Rozwoju Com Com Zone.

2010 otwarcie pierwszej w Polsce specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w galerii handlowej.

2010 decyzja o zmianie nazwy ze Stowarzyszenia "U Siemachy", na Stowarzyszenie SIEMACHA.

2012 zmiana nazewnictwa placówek dziennych na Spot oraz całodobowych na Spot 24.

2014 otwarcie Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie.

2018 powstanie placówek dla seniorów Nestor Spot oraz placówek dla rodzin z dziećmi do lat 3 Parent Spot.