Władze

Władze

Zarząd

 

Irena Kruczek

Członkini Zarządu
Dyrektor ds. Realizacji Zadań Publicznych

 

 

 

Anna Litwora

Członkini Zarządu
Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami

 

 

 

Marta Syrda

Członkini Zarządu
Dyrektor ds. Polityki Finansowej

 

 

 

Mariusz Hornowski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Oferty Merytorycznej Placówek Statutowych

 

 

Prokurent

 

ks. Andrzej Augustyński CM

 

 

Komisja rewizyjna

 

Zbigniew Fijak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Agnieszka Leszczyńska

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Zofia Gołubiew

Członkini Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Artur Marek

Sekretarz Komisji Rewizyjnej