SIEMACHA Spot Wrocław Magnolia Park

p.o. dyrektora placówki:


Małgorzata Rakicka
m.rakicka@siemacha.org.pl
+48 606 106 222

Kontakt

SIEMACHA Spot
ul. Legnicka 58
54-204 Wrocław
T +48 71 795 39 53
E: magnoliapark@siemachaspot.pl

W placówce jest realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Rozszerzenie oferty wsparcia w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego we Wrocławiu”.
Nabór do projektu odbywa się w trybie ciągłym. Regulamin rekrutacji znajduje się tutaj: regulamin rekrutacji RPODS

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław