SIEMACHA Spot Parent Kraków, Facimiech 32

Koordynator placówki:

Dorota Bubniak
d.bubniak@siemacha.org.pl
+48 698 688 478

Adres

SIEMACHA Spot Parent
ul. Facimiech 32
30-667 Kraków
 

 Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa