SIEMACHA Spot Parent Kraków, Bonarka City Center

Koordynator placówki:

Dorota Bubniak
d.bubniak@siemacha.org.pl
+48 698 688 478

Adres

SIEMACHA Spot Parent
ul. Kamieńskiego 11
30-644 Kraków

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa