SIEMACHA Spot Nestor Kraków, Długa 42

Koordynator placówki:


Malwina Hornowska
m.hornowska@siemacha.org.pl
+48 882 069 407

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Harmonogram

 

Adres

SIEMACHA Spot Nestor
ul. Długa 42
31-146 Kraków
 

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.