SIEMACHA Spot Nestor

Stowarzyszenie SIEMACHA realizuje projekt, którego celem jest aktywizacja osób w wieku 60+. Naszym elementarnym celem jest poprawa jakości życia Seniorów. Poprzez odpowiednie formy zajęć i aktywności rozbudzamy zainteresowania, oferujemy możliwość rozwoju i tworzymy zintegrowaną społeczność, w której każdy będzie miał poczucie nie tylko spełnienia ale również bycia potrzebnym innym. 

Placówki