SIEMACHA Spot Kraków Mogilska 58

Dyrektor placówki:


Anna Żmudzińska
a.zmudzinska@siemacha.org.pl
+48 882 011 280

Kontakt

SIEMACHA Spot 
ul. Mogilska 58
31-546 Kraków
T +48 12 638 02 63
E: mogilska@siemachaspot.pl

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa