SIEMACHA Spot Camp

SIEMACHA Spot Camp to nowoczesne, dobrze wyposażone placówki wypoczynkowe służące organizacji, opartego na wypracowanym i opisanym modelu, aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Placówki zlokalizowane w Odporyszowie/k.Tarnowa i Zubrzycy Dolnej/Orawa, stanowią bazę wypoczynkową dla wychowanków i kadry wszystkich placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie SIEMACHA lub pozostających z nim w partnerstwie. 

Placówki