Wybrane zagadnienia w psychoterapii

Wybrane zagadnienia w psychoterapii


Program zajęć dla stażystów i wolontariuszy KIP oraz Stowarzyszenia SIEMACHA

Zajęcia mają charakter otwarty, dyskusyjny, ich celem jest pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowych zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii, oraz wymiany poglądów i doświadczeń. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną teksty dotyczące psychoterapii oraz omówione konkretne sytuacje odnoszące się do omawianych zagadnień.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w zajęciach na podstawie listy obecności i po oddaniu pracy zaliczeniowej.

Prowadzący: Jan Zając, Rafał Perkowski

Termin: wtorki, godzina 12.00-14.00

Harmonogram: 30 czerwca 2020 r., 7 lipca 2020 r., 14 lipca 2020 r., 21 lipca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wybrany termin: Wtorek 12:00 - 14:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie przy ulicy Długiej 42, 31-146 Kraków. Dane wskazane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności w celu kontaktu i zapisania Państwa na wybrane zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.