ks. Andrzej Augustyński
Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Generalny
Anna Litwora
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Dyrektor Zarządzająca Placówek Dziennych
Joanna Migacz
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Dyrektor Zarządzająca Placówek Całodobowych
Ryszard Izdebski
Wiceprzewodniczący Zarządu
Dyrektor Zarządzający Placówek Terapeutycznych
Marta Syrda
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Dyrektor Departamentu Administracji i Finansów