Tadeusz Buczek
Członek Komisji Rewizyjnej
Żelisława Golańska
Członek Komisji Rewizyjnej
Zofia Gołubiew
Członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Leszczyńska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej