Żelisława Golańska
Członek Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Buczek
Członek Komisji Rewizyjnej
Zofia Gołubiew
Członek Komisji Rewizyjnej
prof.dr hab. Stanisław Lasocki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Leszczyńska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej